Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) laat verkeersinstituut Vias doorlichten

Posted on

 ©  BELGA

Er komt een audit naar het Verkeersveiligheidsinstituut Vias. De doorlichting komt er op vraag van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Vias zal moeten aantonen dat het zijn boekhouding op orde heeft en geen overheidsgelden gebruikt voor commerciële activiteiten.

Nina Bernaerts

Vandaag om 03:00

Als het over verkeersveiligheid gaat, gaat het over Vias. Het verkeersveiligheidsinstituut geldt als dé expert en wordt voortdurend bevraagd om verkeersfenomenen in kaart te brengen, te analyseren of op te lossen. Onder andere de bob-campagne komt uit hun koker. Het instituut heeft dan ook de opdracht om het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer te halveren tegen 2030. Een moeilijke taak, waar het ook veel subsidies voor krijgt: bijna 6 miljoen euro per jaar.

Daarnaast bouwt Vias ook een hele resem commerciële activiteiten uit. Zo is het instituut eigenaar van verschillende rijscholen, verkoopt het alcoholsloten en geeft het ook cursussen. Al wie ooit eens op een natgespoten wegdek leerde slippen, deed dat hoogstwaarschijnlijk bij Vias.

Geldstromen

De federale overheid wil nu nagaan of die commerciële activiteiten en de publieke opdracht wel voldoende gescheiden zijn. “Het doel van deze audit, die op mijn initiatief wordt uitgevoerd, is om een boekhoudkundig en inhoudelijk onderscheid te kunnen maken tussen deze twee soorten activiteiten”, zegt minister Gilkinet.

De auditeur zal de verschillende geldstromen binnen Vias in kaart brengen en duidelijkheid scheppen waarvoor de subsidies precies gebruikt worden. En hoe budgetten tussen projecten verschoven worden. De audit gaat ook na of er extra procedures moeten worden ingevoerd om de verschillende activiteiten van elkaar te scheiden.

“Hierdoor zal in de toekomst nog beter met Vias kunnen worden samengewerkt op het cruciale domein van verkeersveiligheid”, aldus Gilkinet. “Daarbij willen we rekening houden met alle weggebruikers. En zeker met de actieve weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers, die het kwetsbaarst zijn.”

Koning auto?

Met dat laatste haalt de minister wel een oud zeer aan. De raad van bestuur van Vias bestaat uit vier leden, waarvan twee met een achtergrond in de autowereld. Daarenboven is 60 procent van de aandelen in handen van de Royal Automobile Club of Belgium (RACB), een vereniging die de belangen van automobilisten verdedigt. Onder anderen verkeersexpert Johan De Mol (UGent) is openlijk in zijn kritiek. “Als je enkel mensen in de raad van bestuur hebt die met een ‘auto-bril’ naar het verkeer kijken en beslissingen nemen, dan kan je niet onafhankelijk zijn. Onlangs hoorde ik Vias over een zone 30 zeggen dat eerst de straat heraangelegd moet worden. Dat is een ouderwetse manier van denken om vooral de auto niet te hinderen.”

Vias heeft alvast vertrouwen in de doorlichting. Maar de kritiek dat het instituut vooral rekening houdt met de auto, wil de organisatie niet pikken. “De audit was van meet af aan aangekondigd vanwege aanvallen in de pers door bepaalde Vlaamse lobbyisten bij het begin van de nieuwe legislatuur. Het instituut blijft een belangrijke rol spelen inzake verkeersveiligheid op nationaal en internationaal niveau en onze objectieve en onafhankelijke adviezen vallen niet altijd in de smaak bij deze pseudo-experts”, aldus woordvoerder Benoit Godart. Die benadrukt dat RACB nooit inhoudelijk invloed heeft op onderzoeken en dat elk project eerst goedgekeurd wordt door de overheid. “We beslissen dus niet zelf wat we gaan doen.”

Over drie maanden moet de audit afgerond zijn en zal de minister zelf conclusies kunnen trekken.

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Tiktok Verified Badge for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.